Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Συμπυκνωτικές μονάδες για εξωτερική εγκατάσταση
Home / Εξοπλισμός / Βιομηχανική Ψύξη / Συμπυκνωτικές μονάδες για εξωτερική εγκατάσταση

Συμπυκνωτικές μονάδες για εξωτερική εγκατάσταση

Οι συμπυκνωτικές μονάδες για εξωτερική εγκατάσταση είναι κατάλληλες για χαμηλή ή μεσαία ικανότητα ψύξης και παρέχουν πλήρη ευελιξία καθώς όλος ο εξοπλισμός ψύξης, εκτός από τους εξατμιστήρες, ενσωματώνονται σε μία συμπαγή κατασκευή.

Συναρμολογημένες με έναν έως τέσσερις συμπιεστές, όλοι παραλληλισμένοι ή σχηματίζοντας δύο κυκλώματα, οι συμπυκνωτικές μονάδες είναι η καλύτερη λύση στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εσωτερικός χώρος για μηχανήματα συμπίεσης, μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε άλλο χώρο και να επανεγκατασταθούν εύκολα και γρήγορα.   

Η συμπυκνωτική μονάδα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  • Έναν έως τέσσερις ημίκλειστους παλινδρομικούς συμπιεστές (reciprocating) ,Bitzer ή Copeland Stream,  ή συμπιεστές ημίκλειστους κοχλιωτούς (screw)
  • Αερόψυκτους συμπυκνωτές
  • Δοχείο υγρού με βαλβίδα εκτόνωσης
  • Δοχείο - συλλέκτης στην αναρρόφηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή υγρού στην αναρρόφηση
  • Ελαιοδιαχωριστής, δοχείο λαδιού και σύστημα επιστροφής λαδιού στον συμπιεστή με πλωτήρες 
  • Φίλτρα στην γραμμή υγρού και στην γραμμή αναρρόφησης 
  • Ηλεκτρικός πίνακας με προστασία IP 65 με ελεγκτές αυτοματισμού CAREL ή Danfoss

Όλα τα εξαρτήματα περιέχουν βαλβίδες απομόνωσης για εύκολη αποσυναρμολόγηση.

Οι συμπυκνωτικές μονάδες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ακόλουθες εφαρμογές:

  • Για τον κλιματισμό χώρου παραγωγής:   +12o / +27oC
  • Ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης : 0o / +4oC
  • Ψυκτικούς θαλάμους κατάψυξης: -30o / -18oC

Οι συμπυκνωτικές μονάδες συναρμολογούνται πάνω σε ένα μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο και βαμμένο, όπου τοποθετείται το σύστημα συμπιεστών, κλεισμένο σε ένα μονωμένο κουτί με πανέλα που επιτρέπει τον αναγκαίο αερισμό των κινητήρων.

Έχουν σχεδιαστεί με ειδική πρόβλεψη για να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι συμπυκνωτικές μας μονάδες για εξωτερική εγκατάσταση διαθέτουν ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία ακόμη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος των -20oC.  Συνήθως, στις βιομηχανικές εφαρμογές, τα φορτία ψύξης είναι ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Ζήτηση ψύξης υπάρχει ακόμη και κατά τη διάρκεια των πολύ κρύων ημέρων του χειμώνα. Τα συμβατικά ψυκτικά μηχανήματα δεν μπορούν να εκκινήσουν μετά από μεγάλο διάστημα διακοπής λειτουργίας (πχ. μετά από μια εβδομάδα παύσης λειτουργίας) όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη σε -15oC. Επιπλέον οι συμβατικές μονάδες συμπύκνωσης δεν μπορούν να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία των εξατμιστήρων όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των -15oC, διότι η υπερβολική συμπύκνωση στη συμπυκνωτική μονάδα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική πτώση της υψηλής πίεσης και εξ ‘αίτιας του ότι οι θερμοεκτονωτικές βαλβίδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά.

Οι συμπυκνωτικές μας μονάδες έχουν κατάλληλες διατάξεις ελέγχου και περιέχουν σύστημα ρύθμισης υψηλής πίεσης το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παραγωγή ψύξης σε ψυχρά κλίματα εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.Τελευταία νέα

Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού - Κτίριο Δάκων Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μόλις άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το νέο κατάστημα Leroy Merlin στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ κατασκεύασε το κεντρικό σύστημα παραγωγής κρύου και θερμού για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρίας ΔΑΚΩΝ Αναπτυξιακή ΑΕ.

Περισσότερα

Πελάτες