Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Σήραγγες ταχείας κατάψυξης
Home / Εξοπλισμός / Βιομηχανική Ψύξη / Σήραγγες ταχείας κατάψυξης

Σήραγγες ταχείας κατάψυξης

Για την ταχεία κατάψυξη του προϊόντος σχεδιάζουμε σήραγγες καταψύξεως για την ψύξη της παρτίδας προϊόντων ή σήραγγες συνεχούς λειτουργίας.

Η σήραγγα για παρτίδες προϊόντων αποτελείται από έναν ειδικό θάλαμο με εξατμιστές δαπέδου. Τα προϊόντα πάνω σε παλέτες ή καρότσια  που πρόκειται να καταψυχθούν τοποθετούνται σε σειρές μπροστά από τον εξατμιστή. Στον εξατμιστή προβλέπεται ένα ειδικό σκέπαστρο μέχρι την άκρη της σειράς παλετών, προκειμένου να συγκρατήσει τον τροφοδοτούμενο αέρα ώστε να μην επιστρέψει στον εξατμιστή πριν περάσει και την τελευταία παλέτα. Ο κρύος αέρας με θερμοκρασία -30oC διοχετεύεται απευθείας στο προϊόν και επιστρέφει πάνω από το σκέπαστρο αφού περάσει μέσα από όλες τις σειρές των παλετών.

Οι συνεχόμενες σήραγγες ταχείας κατάψυξης μπορεί  να είναι ευθείες μεταφορικές ταινίες, πολλαπλές μεταφορικές ταινίες ή τύπου σπιράλ.

Οι σήραγγες καταψύξεως με ψυχόμενες πλάκες είναι γρήγοροι καταψύκτες απευθείας επαφής με το προϊόν, οι οποίες επιτυγχάνουν πολύ γρήγορη και ομοιόμορφη κατάψυξη του προϊόντος.

Για την κατάψυξη προϊόντων μικρού μεγέθους, όπου υπάρχει η πιθανότητα αυτά τα προϊόντα να κολλήσουν μεταξύ τους, η ιδανική λύση είναι η χρήση μονάδων IQF (Individual Quick Freezer).

Η Β. Μπουγάτσος Α.Τ.Ε.Ε. παρέχει κυρίως το σύστημα ψύξης για σήραγγες ταχείας κατάψυξης οποιουδήποτε τύπου. Ανάλογα την επιθυμία του πελάτη είμαστε σε θέση να παρέχουμε τον εσωτερικό μηχανισμό κατάψυξης από αξιόπιστους κατασκευαστές.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "