Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Συστήματα Αερισμού
Home / Εξοπλισμός / Συστήματα HVAC / Συστήματα Αερισμού

Συστήματα Αερισμού

Τα συστήματα εξαερισμού εφαρμόζονται όταν η θερμότητα, η σκόνη, οι οσμές ή / και βλαβερές ουσίες για την υγεία απαιτείται να απομακρυνθούν από τους εσωτερικούς χώρους, ώστε να παρέχουν κατάλληλες συνθήκες του εσωτερικού αέρα για τους εργαζομένους και τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων.

Ο εξοπλισμός αερισμού αποτελείται από:

 • ανεμιστήρες απόρριψης
 • κλιματιστικές μονάδες προσαγωγής αέρα για αναπλήρωση του απορριπτόμενου αέρα                 
 • φιλτρομονάδες                                                                                                   
 • δίκτυα διανομής αέρα                                                                                   
 • ηλεκτροκίνητα διαφράγματα για την ρύθμιση της ποσότητας του αέρα                                                          

Ο εξοπλισμός αερισμού μπορεί να είναι και αυστηρών προδιαγραφών υγιεινής, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής ή / και αντιεκρηκτικού τύπου , όταν εγκαθίστανται εύφλεκτο περιβάλλον.

Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη στο σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων εξαερισμού και διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία σχετικά με τη διανομή του αέρα και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "