Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Συστήματα Αφύγρανσης
Home / Εξοπλισμός / Συστήματα HVAC / Συστήματα Αφύγρανσης

Συστήματα Αφύγρανσης

Η ρύθμιση και ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας, ούτως ώστε να μην υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, είναι πολύ σημαντική σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, όπως στην βιομηχανία παραγωγής φαρμάκων ηλεκτρονικών, καθώς και σε πολλούς χώρους παραγωγής τροφίμων κλπ.

Σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής κάνουμε αφύγρανση με τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Ψύξη και μεταθέρμανση  
 • Με face & by-pass damper         
 • Με απορροφητικούς αφυγραντές

Η μέθοδος με face και by-pass damper είναι μια μέθοδος μείωσης της σχετικής υγρασίας του αέρα τροφοδοσίας, με ανάμιξη του αέρα, μετά το στοιχείο της κλιματιστικής μονάδας, με αέρα περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που ο αέρας περιβάλλοντος δεν έχει αρκετή υγρασία, το μίγμα έχει την επιθυμητή σχετική υγρασία χωρίς να χρειάζεται μεταθέρμανση, διαδικασία που απαιτεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "