Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Κεντρικά Συστήματα Θέρμανσης (λεβητοστάσια)
Home / Εξοπλισμός / Συστήματα HVAC / Κεντρικά Συστήματα Θέρμανσης (λεβητοστάσια)

Κεντρικά Συστήματα Θέρμανσης (λεβητοστάσια)

Τα συστήματα θέρμανσης ατμού ή ζεστού νερού αποτελούνται από έναν ή περισσότερους παραλληλισμένους λέβητες που χρησιμοποιούν ενέργεια από φυσικό αέριο, υγραέριο ή πετρέλαιο,  είναι μια ισχυρή ειδικότητα της Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ στο χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών της.

Τα συστήματά μας σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να προσαρμόζονται τόσο στα φορτία αιχμής όσο σε μερικά φορτία με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη προσαρμογή στις διακυμάνσεις του φορτίου.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει κεντρικά συστήματα θέρμανσης με:                                                                    

 • μεμονωμένους ή πολλαπλούς παραλληλισμένους λέβητες (πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου)
 • πρωτεύοντα/ δευτερεύοντα κυκλώματα ψυκτικού μέσου
 • αυτόματη ρύθμιση της κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου, σύμφωνα με την τρέχουσα ζήτηση
 • economizer σε γεννήτριες ατμού
 • χρήση ηλιακής ενέργειας εκεί που το επιτρέπει


Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "