Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Κεντρικά Συστήματα Ψύξης (ψυχροστάσια)
Home / Εξοπλισμός / Συστήματα HVAC / Κεντρικά Συστήματα Ψύξης (ψυχροστάσια)

Κεντρικά Συστήματα Ψύξης (ψυχροστάσια)

Η Β. Μπουγάτσος Α.Τ.Ε.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κεντρικών συστημάτων ψύξης, με ψυκτική ικανότητα από 1.000 kW έως 10.000 kW.

Μεγάλες εγκαταστάσεις, με πολλαπλές καταναλώσεις ψύξης με διαφορετικά ψυκτικά φορτία αιχμής, αποτελούν για μας έναν τομέα αυξημένου ενδιαφέροντος και απαιτούν προσέγγιση με ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να ποικίλει σημαντικά ανάλογα με το εφαρμοσμένο σύστημα (περισσότερο από το 80% της καταναλισκόμενης ενέργειας μπορεί να εξοικονομηθεί με την λειτουργία σε μερικά φορτία) εξασφαλίζοντας την επίτευξη όλων των απαιτήσεων καθώς το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται στην τρέχουσα ζήτηση.

Η επιτυχής λειτουργία της εγκαταστάσεως δεν εξαρτάται μόνο από την σωστή επιλογή του εξοπλισμού ψύξης, αλλά ολόκληρο το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί σωστά ώστε να εφαρμοστεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Το σύστημα ρύθμισης της ροής του ψυκτικού μέσου (νερού ή γλυκόλης) και η ρύθμιση της ποσότητας ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση, είναι ένα βασικό στοιχείο που καθορίζει την ικανότητα να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στα τρέχοντα φορτία, καταναλώνοντας έτσι την λιγότερη δυνατή ενέργεια.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει κεντρικά συστήματα ψύξης με:

  • παραλληλισμένους αερόψυκτους ή / και υδρόψυκτους ψύκτες που επιλέγονται κατάλληλα για να προσαρμόζουν ακόμη και το ελάχιστο φορτίο
  • πρωτεύοντα/δευτερεύοντα κυκλώματα ψυκτικού μέσου 
  • αυτόματη ρύθμιση της κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου, σύμφωνα με τα τρέχοντα φορτία
  • ανάκτηση θερμότητας από τους αερόψυκτους συμπυκνωτές για την παραγωγή ζεστού νερού για τις ανάγκες της εγκατάστασης


Τελευταία νέα

Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού - Κτίριο Δάκων Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μόλις άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το νέο κατάστημα Leroy Merlin στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ κατασκεύασε το κεντρικό σύστημα παραγωγής κρύου και θερμού για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρίας ΔΑΚΩΝ Αναπτυξιακή ΑΕ.

Περισσότερα

Πελάτες