Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)
Home / Εξοπλισμός / Συστήματα HVAC / Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)

Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ σχεδιάζει Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) κατάλληλες για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Όλα τα μέρη της ΚΚΜ (ανεμιστήρες, στοιχεία, φίλτρα, υγραντές) υπολογίζονται και επιλέγονται κατάλληλα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των εξωτερικών συνθηκών του αέρα και τη διακύμανση της ζήτησης φορτίου.

Ακολουθώντας τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης, οι κλιματιστικές μονάδες του σχεδιασμού μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Φιλτράρισμα ΗΕΡΑ για εφαρμογές καθαρών χώρων
 • Ψύξη/θέρμανση και μεταθέρμανση (σε στάνταρντ εφαρμογές)
 • Ανάκτηση θερμότητας από τα ζεστά ρεύματα αέρα με εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα ή με run around coil.
 • Αφύγρανση χωρίς επιπρόσθετη κατανάλωση ενέργειας με face και  by-pass damper
 • Ύγρανση με ψεκασμό ατμού                                                                 

Οι κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας έχουν υψηλό COP  (Eurovent πιστοποιημένες), συναρμολογούνται σε μια βάση που εποτρέπει οποιαδήποτε διαρροή, παράγουν ασήμαντο θόρυβο, μπορεί να προβλέπονται με αυστηρή διάταξη υγιεινής, αν χρειαστεί, και επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "