Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Γεννήτριες Αζώτου

Γεννήτριες Αζώτου

Ο στόχος των γεννητριών αζώτου είναι η μείωση της συγκέντρωσης του O2 στους θαλάμους αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών ώστε να καθυστερήσει την αναπνοή τους και συνεπώς την ωρίμανση.

Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ συνιστά γεννήτριες αζώτου όπου η κύρια λειτουργία τους είναι η απορρόφηση οξυγόνου μέσω ενός ειδικού μηχανισμού ενεργού άνθρακα. Αυτή η τεχνολογία είναι πολύ πιο αποδοτική ενεργειακά, επιτυγχάνοντας 25-30% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τις τεχνολογίες που βασίζονται σε μεμβράνες ή PSA.

Το σύστημα αποτελείται από δύο δοχεία ενεργού άνθρακα, μία αντλία κενού για την ανανέωση των φίλτρων και καθαρισμού σκαφών, ένα φυσητήρα για την κυκλοφορία του αέρα μέσα από τα φίλτρα και διαμόρφωση σωλήνων, πνευματικές βαλβίδες και τα όργανα για αυτόματο έλεγχο.

Τα συστήματα που εγκαθιστούμε μπορούν να μειώσουν την συγκέντρωση οξυγόνου ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις <0,5%.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "