Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Απορροφητές Αιθυλενίου
Home / Εξοπλισμός / Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα / Απορροφητές Αιθυλενίου

Απορροφητές Αιθυλενίου

Το αιθυλένιο παράγεται μέσω της αναπνοής των φρούτων και λαχανικών. Κάποια προϊόντα είναι ευάλωτα στην παρουσία του αιθυλενίου και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η υφή τους επηρεάζονται σημαντικά.

Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ εγκαθιστά καταλυτικούς μετατροπείς που αποσυνθέτουν το αιθυλένιο και επιτυγχάνουν ένα επίπεδο αιθυλενίου του 1 ppb (μέρη στο δισεκατομμύριο) χωρίς τη χρήση προσθέτων χημικών.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "