Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Απορροφητές CO2

Απορροφητές CO2

Το CO2 παράγεται με την αναπνοή των φρούτων και λαχανικών. Η συγκέντρωση του CO2 πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο μπορεί να βλάψει μια ποικιλία από φρούτα και λαχανικά τα οποία είναι ευαίσθητα σε αυτό (όπως μήλα, βερίκοκα, αχλάδια, ακτινίδια κ.λ.π.) για το λόγο αυτό πρέπει να απομακρυνθεί.

Απορροφητές CO2 απορροφούν CO2 μέσω μιας διαδικασίας της αντίδρασης με ενεργό άνθρακα.                                   

Το σύστημα αποτελείται από δύο δεξαμενές ενεργού άνθρακα και ένα τμήμα που περιλαμβάνει ανεμιστήρες, σωλήνες, βαλβίδες πεπιεσμένου αέρα, όργανα για αυτόματο έλεγχο.

Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ πραγματοποιεί προσεκτικούς υπολογισμούς των αποθηκευμένων ποσοτήτων προϊόντων και έχει βαθιά γνώση σχετικά με την παραγωγή του CO2 του κάθε είδους που αποθηκεύεται και είναι σε θέση να παρέχει λύσεις που απομακρύνουν το CO2 ώστε να φτάσει κάτω από 1%.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "