Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Μετρήσεις - Πιστοποιήσεις
Home / Εξοπλισμός / Καθαροί Χώροι / Μετρήσεις - Πιστοποιήσεις

Μετρήσεις - Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από τo Διεθνές Σώμα Eλέγχου και Πιστοποιήσεων καθαρών χώρων CTCB-i στην εκπόνηση των μετρήσεων και όλων των απαραίτητων tests για την διερεύνηση συμμόρφωσης του καθαρού χώρου με τα πρώτυπα ISO 14644-1 και EU GMP για φάρμακα.

Η εταιρία μας μπορεί να κάνει τις παρακάτω μετρήσεις σύμφωνα με το ISO 14644-3 και να παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα - πρωτόκολλα για επίδειξη στους ελέγχους των φορέων:

 • Μέτρηση παροχής αέρα (σε αεραγωγούς και κάτω σε τερματικά - hepa / στόμια)
 • Μέτρηση ταχύτητας αέρα κάτω από φίλτρα HEPA σε θαλάμους νηματικής ροής 
 • Μετρήσεις υπερπιέσεων
 • Μετρήσεις θερμοκρασιών - υγρασιών
 • Έλεγχος στεγανότητας φίλτρων HEPA
 • Έλεγχος στεγανότητας χώρου
 • Έλεγχος στεγανότητας φίλτρων HEPA
 • Οπτικοποίηση ροής αέρα με χρήση καπνού γλυκερίνης η υδρατμού
 • Μετρήσεις Σωματιδίων

Εκτός από τις μετρήσεις σε έναν καθαρό χώρο η εταιρία μας αναλαμβάνει την αναβάθμιση υφιστάμενων καθαρών χώρων ώστε να επιτυγχάνουν την απαραίτητη κλάση καθαρότητας και να περνούν με επιτυχία τα tests.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "