Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Cleanroom HVAC
Home / Εξοπλισμός / Καθαροί Χώροι / HVAC Καθαρών Χώρων

Cleanroom HVAC

Ένα σύστημα HVAC για καθαρούς χώρους είναι ένας συνδυασμός από πολλά διαφορετικά στοιχεία που πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά προκειμένου να επιτευχθούν όλες οι απαιτήσεις του χώρου και να εξασφαλιστεί  ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα συνεργαστούν ως ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός.

 Ένα σύστημα  HVAC για καθαρούς χώρους αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • Κλιματιστικές μονάδες υψηλής αποδόσεως & υψηλής υγιεινής
 • Απόλυτα φίλτρα HEPA                          
 • Σύστημα διανομής και διάχυσης αέρα με αυτόματη ρύθμιση
 • Σύστημα απόρριψης αέρα με τελικό φιλτράρισμα
 • Εξοπλισμό θέρμανσης, ύγρανσης, αφύγρανσης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα

Η βαθιά γνώση μας για συστήματα HVAC μας επιτρέπει να δώσουμε λύσεις που να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις καθαρών χώρων και να έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "