Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Ηλεκτρικοί Πίνακες

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι μηχανικοί αυτοματισμού της Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ ειδικεύονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμού  προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Τα ηλεκτρικά υλικά είναι υψηλής ποιότητας, όπως Telemechanic και Schneider. Η διαμόρφωση των ηλεκτρικών πινάκων γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τέλεια κατανόηση της χρήσης του κάθε στοιχείου και των διασυνδέσεών του με άλλα στοιχεία.

Οι ηλεκτρικοί πίνακές μας κατασκευάζονται σύμφωνα με το standard EN 61439Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "