Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Ελεγκτές Αυτοματισμού
Home / Εξοπλισμός / Συστήματα Αυτοματισμού / Ελεγκτές Αυτοματισμού

Ελεγκτές Αυτοματισμού

Σε κοινές εφαρμογές η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ χρησιμοποιεί πλατφόρμες αυτοματισμού αξιόπιστων κατασκευαστών και προσαρμόζει τα προγράμματα στην ανάγκη της κάθε εφαρμογής.

Σε συνήθεις ψυκτικές εφαρμογές χρησιμοποιούμε ελεγκτές CAREL και DANFOSS.

Σε εφαρμογές HVAC χρησιμοποιούμε κυρίως ελεγκτές SIEMENS.                       

Σε πιο απαιτητικές εφαρμογές όπου πολλά διαφορετικά μηχανήματα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ κατασκευάζει τα δικά της συστήματα αυτοματισμού  με τον προγραμματισμό ανοικτών μικροεπεξεργαστών και PLCs προσφέροντας την καλύτερη προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις του έργου.

Για εφαρμογές BMS / Scada, η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ  χρησιμοποιεί σχηματικούς (Schematic) ελεγκτές SIEMENS, Honeywell ή  Schneider.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "