Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Καλλυντικά

Καλλυντικά

Η παραγωγή καλλυντικών απαιτεί ειδική προσέγγιση του συστήματος HVAC. Η καθαρότητα του αέρα και η διατήρηση σταθερών συνθηκών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας είναι προαπαιτούμενα στοιχεία σε πολλές εφαρμογές και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του προϊόντος.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα ματιών απαιτούν στείρες συνθήκες δεδομένου ότι το μάτι είναι πολύ ευαίσθητο και επιρρεπές σε μολύνσεις.

Απαιτήσεις ψύξης και HVAC στην παραγωγή των καλλυντικών:

 • Η κλάση καθαρότητας 100.000 (ISO 8) αποτελεί συχνά μια προαπαίτηση
 • Η υπερπίεση του χώρου είναι πάντα απαραίτητη ώστε να αποτρέψει την είσοδο του εξωτερικού αέρα στον χώρο παραγωγής
 • Ο κατάλληλος έλεγχος της θερμοκρασίας και κυρίως η ψύξη χώρου είναι μια σημαντική ανάγκη, επειδή πολλά καλλυντικά, ιδιαίτερα οι κρέμες περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι ευάλωτες σε θερμότητα
 • Ο έλεγχος σχετικής υγρασίας είναι πολύ σημαντικός ειδικά στους χώρους παραγωγής στερεών καλλυντικών υπό μορφή σκόνης
 • Το κρύο νερό  ή το διάλυμα νερού - γλυκόλης για την ψύξη προϊόντων απαιτείται σε πολλές εφαρμογές. Το σχεδιασμένο σύστημα ψύξης, το οποίο εφαρμόζεται για την ψύξη των προϊόντων πρέπει να έχει επαρκή αποθηκευμένη ψυκτική ικανότητα ώστε να προσαρμόζεται στα υψηλά ψυκτικά φορτία που παρουσιάζονται συχνά στην παραγωγή καλλυντικών


Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "