Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Παγωτά

Παγωτά

Στην παγωτοβιομηχανία κατασκευάζουμε συστήματα για:

 • Ψύξη αρχικού μίγματος συστατικών παγωτού μετά την παστερίωση και   ομογενοποίηση
 • Τροφοδοσία με ψύξη των μηχανών κατάψυξης
 • Χώρους ή μηχανές σκλήρυνσης (σήραγγες κατάψυξης ή αυτόματες πλακοειδείς μηχανές)
 • Ψυκτικούς θαλάμους κατάψυξης στους  -23oC / -30oC για την αποθήκευση τελικού προϊόντος


Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "