Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Τομείς Δραστηριότητας
Home / Τομείς Δραστηριότητας

Τομείς Δραστηριότητας

Το προσωπικό της Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ, μετά από δραστηριότητα πολλών ετών, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, στα τρόφιμα, την βιομηχανία εκτυπώσεων, την φαρμακοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά. Δεν υλοποιούμε μόνο την ψύξη ή το σύστημα HVAC, αλλά έχουμε βαθιά γνώση για τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους κινδύνους της παραγωγής του προϊόντος, είμαστε δε σε θέση να προτείνουμε στον πελάτης μας την πιο βέλτιστη λύση.Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "