Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Office Manager

Office Manager

Τίτλος Θέσης: Office Manager με προσανατολισμό στο marketing

Καθήκοντα :

 • Καθημερινή υποστήριξη στις εργασίες της Διοίκησης 
 • Υποστήριξη σε θέματα Marketing & Επικοινωνίας: ενημέρωση website, σύνταξη και αποστολή newsletters, social media, οργάνωση εκθέσεων & συνεδρίων
 • Σύνταξη επιστολών και προετοιμασία παρουσιάσεων
 • Διαχείριση προμηθειών έδρας και θεμάτων συντήρησης
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου
 • Προγραμματισμός ταξιδιών της διοίκησης και του προσωπικού (εισιτήρια, διαμονή κλπ.)
 • Διαχείριση αλληλογραφίας  (couriers, μεταφορικές κλπ)

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Σχολής Γραμματέων ή παρεμφερούς αντικειμένου
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα διαχείρησης προβλημάτων
 • Εργατικότητα, εχεμύθεια, αφοσίωση
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία

  

 Η εταιρία προσφέρει:

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών

Αποστολή βιογραφικών έως 15/9/2017 στο hr@bougatsos.com Τελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "