Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Ψυκτικός

Ψυκτικός

Θέση Εργασίας: Τεχνικό τμήμα εγκαταστάσεων και service 

Περιγραφή εργασιών θέσης:

-   Εγκατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων και ψυκτικών σωληνώσεων

-  Εγκατάσταση καλωδίων αυτοματισμού, ηλεκτρολογικές συνδέσεις

-  Εκκίνηση ψυκτικών μηχανημάτων (κενό, πλήρωση με ψυκτικό ρευστό κα)

-  Διάγνωση βλαβών, επισκευή

-  Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων

Απαιτήσεις υποψηφίου:

-  Τεχνική εκπαίδευση ΤΕΙ, Σιβιτανίδειος  ή ισοδύναμο

-  Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυκτικού

-  Σχετική προϋπηρεσία σε βιομηχανικές ψυκτικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον 8 ετών

-  Εμπειρία και δεξιοτεχνία σε εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων χαλκού υψηλής πιέσεως

-  Εμπειρία σε εγκαταστάσεις ψυκτικού αυτοματισμού CAREL και SIEMENS

-  Γνώση εκκινήσεων ψυκτικών μηχανημάτων και διάγνωσης βλαβών

-  Καλή γνώση αγγλικών, δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας

-  Συχνά ταξίδια εκτός Αθηνών και σε εξωτερικό

-  Ικανότητα άριστης συνεργασίας με την ομάδα και εκπροσώπησης της εταιρίας στον πελάτη

-  Ισχυρό ενδιαφέρον για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, παρακολούθηση σεμιναρίων εκτός ωραρίου εργασίας και απόκτησης τεχνικών πιστοποιήσεων

-  Κατοχή πιστοποίησης υποψηφίου ως τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων και διαχείρισης φθοριούχων αερίων βάση νέου κανονισμού 517/2014 θα μετρήσει ιδιαίτερα

-  Ηλικιακό όριο έως 40 ετών.

Προσφέρεται:

-  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

-  Δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης

 

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@bougatsos.comΤελευταία νέα

No documents found.

Πελάτες

 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "
 • "