Πρωτοποριακές Λύσεις
Βασισμένες σε Τεχνογνωσία
Πιστοποίηση ΙSO 9001:2015
Home / Η Εταιρεία / Πιστοποιήσεις / Πιστοποίηση ΙSO 9001:2015

Πιστοποίηση ΙSO 9001:2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 9001:2015 

 

Πολιτική της Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ είναι η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με την παροχή εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας. Ως στόχο έχει τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της με παράλληλη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν:

 

 • Στον έλεγχο των εγκαταστάσεων συστημάτων προς τους πελάτες.
 • Στη βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Στη συνεπή διαχείριση των εμφανιζομένων προβλημάτων και στη βελτίωση της ικανοποίησής των πελατών.
 • Στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες που ανταποκρίνονται στα υψηλά standards ποιότητας της εταιρείας.
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά.

 

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 

 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (πόροι, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Η Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο διατηρεί ενεργό και του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

 

Το αντικείμενο (Scope) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι:

 • «Σχεδιασμός, Κατασκευή Καθαρών Χώρων (Cleanrooms)
 • Σχεδιασμός και Εγκαταστάσεις Συστημάτων Βιομηχανικής Ψύξης και Κλιματισμού
 • Ψυκτικές Εγκαταστάσεις με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα FGASES»

 

 Τελευταία νέα

Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού - Κτίριο Δάκων Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μόλις άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το νέο κατάστημα Leroy Merlin στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ κατασκεύασε το κεντρικό σύστημα παραγωγής κρύου και θερμού για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρίας ΔΑΚΩΝ Αναπτυξιακή ΑΕ.

Περισσότερα

Πελάτες